{{currentSelectInput.val}}
 • {{item.val}}
 • 官方指导价(万元)

  {{currentSelectInput.price}}

 • 酷炫惊喜价(万元)

  *酷炫惊喜价已包含5000元现金购车优惠

  {{currentSelectInput.surprisePrice}}

{{item.name}}
 • {{tpl.val[selectIndex].val}}
(●表示有此装备;O表示此装备为选装)

车色:追光橙、荣麟灰、高光白、高能黑

内饰:炫彩双色、经典墨黑

 • 追光橙
 • 荣麟灰
 • 高光白
 • 高能黑